Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα δήλωση δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου tripplan.gr. Τα δεδομένα που ζητούνται από τον δικτυακό μας τόπο είναι όσο το δυνατόν λιγότερα για την ομαλή λειτουργία και χρησιμοποίηση του τόπου. Στα πλαίσια αυτά, τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι για κανονική λειτουργία του tripplan.gr και όχι για οποιαδήποτε μορφής συλλογή προσωπικών δεδομένων.
Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνηση μπορείτε να στείλτε email στη διεύθυνση tripplan@infotrip.gr